Thursday, November 18, 2010

Pledge of Allegiance

A Pledge of Allegiance, a kis hűségeskü, amely minden oktatási intézményben elhangzik reggelente, az amerikai zászló fele fordulva, nagyon régóta az első dolog, amit a gyerekek elmondanak minden tanítási nap kezdetén.
1892 októberében jelent meg a bostoni The Youth's Companion nevű ifjúsági lapban, ajánlott szavalatként. Ekkor készült ugyanis az ország felfedezésének a négyszázadik évfordulójára, amelyet minden évben Columbus Day néven ünnepel október 12-én. A szöveg alkotója két úriember, Francis Bellamy tanító, és John Upham, az újság egyik alkalmazottja.
Eredetileg így hangott:
I pledge allegiance to my Flag,
and to the Republic for which it stands:
     one Nation indivisible,
With Liberty and Justice for all.

Az ünnep után általános gyakorlattá vált az iskolákban, óvodákban, de a felnőttek részéről nem kapott semmilyen figyelmet még vagy 25 évig, amíg 1923-ban meg nem tartották az első nemzeti zászlókonferenciát a fővárosban.( Flag Day, június 14 alkalmával). Ekkor újra a figyelem központjába került. Mivel sok bevándorló vett részt az eseményen, módosítani akarták, a My Flag, az "én zászlóm" részt, hogy egyértelműsítsék a jelentését, így született meg a második verzió:
 I pledge allegiance to the Flag of the United States,
and to the Republic for which it stands:
     one Nation indivisible,
With Liberty and Justice for all.

Később a United States részt United States of America-ra módosították.
1942-ben az Egyesült Államok kongresszusa beépítette a az államok zászlóról szóló törvényébe. A Legfelsőbb Bíróság ugyanakkor olyan törvényt hozott, mely szerint nem lehet a gyerekeket kényszeríteni arra, hogy minden nap elcitálják a Pledge of Allegiance-t, mégis a hagyomány folytatódott, és a jó hazafinek való nevelés már jó korán elkezdődik, és a hazafiasság beépül a fejekbe ezzel a kis versikével.
Az 1954-es Flag Day alkalmával történt az utolsó változtatás ezen az akkor már nemzeti szimbólummá lett szövegen, Eisenhower elnök jóváhagyta, hogy bekerüljön a szövegbe az "under God" kitétel, ezzel is kifejezve az amerikaiak vallásosságát.
Így tehát az amerikai gyerekek minden reggel hűségükről és lojalitásukról biztosítják az államok zászlaját, saját államukat, és a többi 49 államot, a kormányt, mely mindannyiukat összefogja, elismerik, hogy az 50 állam egy nemzet, méghozzá istenfélő nemzet, mely osztatlan, és az egyenlőség és a szabadság mindenkinek ugyanúgy jár.
I pledge allegiance to the Flag     of the United States of America,
and to the Republic for which it stands
:
     one Nation under God, indivisible,
With Liberty and Justice for all.

Több bajom is van a szöveggel, az egyik, amit már említettem, a kritikai érzék sem merül fel a rendszerrel kapcsolatban olyanokban, akik kezdettől, apró koruktól ezt darálják minden nap. A másik, az istenes kitétel, ha valaki nem vallásos, akkor már nem is tartozik a nagy egészhez, amelyről éppen a szövegben jelesül, hogy egyenlőséget biztosít mindenkinek?

No comments:

Post a Comment